• Kennismaking
  • Geschiedenis
  • Werkvelden
  • Actueel
  • Fotogalerij
  • Arrangementen
  • Contact

Valkerijcentrum Schijf > Werkvelden

 

Wat Valkerijcentrum Schijf wil zijn is het snijpunt van natuureducatie, -beheer en recreatie.

Natuureducatie:

 1. Historische presentaties. Historische presentaties waarin de geschiedenis van de valkerij in de Brabantse en Vlaamse Kempen centraal staat. In het centrum kunnen we o.a. kennismaken met de valkerijhistorie middels een klassieke valkenkamer en een beschrijving van een vangplaats of legge, een hoogrek en een cagie.

  Werkveld 1
2. Therapeutische clinics. Therapeutische clinics voor jongeren met een beperking (basis- en/of voortgezet onderwijs). Individueel of in kleine groepjes worden deze leerlingen met een persoonsgebonden budget (een zgn. "rugzakje") door confrontatie met de vogels begeleid naar het ontwikkelen van meer (zelf)vertrouwen, geduld, communicatieve vaardigheden, actie versus reactie, concentratie- en observatievermogen. Valkenier Betty heeft daartoe vanuit haar opleiding en ervaring als Remedial Teacher in het onderwijs de zgn. raptor-therapie ontwikkeld.

Dit naar analogie van andere vormen van Animal Assisted Interventions (AAI); het met behulp van dieren behandelen van ontwikkelings- en/of gedragsstoornissen. Bekend zijn het werken met paarden (hippo-interventie), kat, hond en dolfijn (Flipper-interventie).

Het begrip raptor-interventie kan worden omschreven als het geheel van roofvogelgerichte activiteiten bij de behandeling van personen met een lichamelijke of geestelijke beperking. Naast b.v. ontwikkeling van de fijne motoriek kan gewerkt worden aan verbetering van het zelfbeeld (zelfvertrouwen), durf, initiatief nemen, geduld, concentratie en zelfdiscipline.
Werkveld 2
Roderick en Mauro
Roderick, een uit de kluiten gewassen Hollandse knul van 14. Zit ondanks zijn autisme (Asperger) in 2 HAVO. Is gek van dieren en ontwikkelt zich positief dankzij de vaste structuren die hem op de zaterdagse sessies met onze vogels worden aangeboden…
Mauro, klein gebleven, donker, Indiaans, nu 11 jaar. Op zijn 5e uit de sloppenwijken van Bogota naar Nederland geadopteerd. Inmiddels zwaar epileptisch. En met het leer-niveau van een kind van 6. Maar praktisch handig b.v. met de loer. Kweekt zelfvertrouwen en zekerheid in de omgang met de vogels. Twee totaal verschillende kinderen met eigen achtergrond en problemen. Dankzij hun “rugzakje” en onze vogels kan de voor hen in hun opvoeding noodzakelijke ondersteuning worden gegeven.
3. Workshops. In het kader van persoonlijkheidstraining en teambuilding kan op aanvraag in nader overleg door valkenier Paul als universitair geschoold agoog een trainingsprogramma met roofvogels worden aangeboden, speciaal op de wensen en behoeften van de aanvrager(s) toegesneden. Werkveld 7

Natuurbeheer:

4. Overlastbestrijding. Overlastbestrijding van vogels op vliegvelden, vuilstorten en in de agrarische sector. Te denken valt hier b.v. aan het verjagen van kraaiachtigen op zaaibedden, pikschade bij aardbeien, duiven op gebouwen enz.
Werkveld 4
5. Jacht. De jacht met de grijpvogel is al eeuwenlang de meest klassieke, natuurlijke en meest duurzame manier van jagen. De in de Flora- en Faunawet (1 april 2002) geregelde praktijkopleiding voor aspirant valkeniers kan middels jachtdagen op eigen jachtveld gestalte krijgen. Valkerijcentrum Schijf is bevoegd als mentor te fungeren voor de nationale opleiding valkeniersakte. Betty en Paul beschikken in de directe omgeving over zo'n 150 ha aan jachtveld. Uiteraard kunnen we daarbij ook kennis maken met de live en meerstemmig uitgevoerde jachthoornmuziek op Fürstpless en Parforce hoorns. De valkeniers laten regelmatig hun "Hornruf der Falkner" klinken. De eerste beginselen, de deontologie en de geschiedenis van het hoornblazen kunnen desgewenst extra aandacht krijgen. Werkveld 5 Werkveld 5
6. Kweek. De kweek draagt bij aan het behoud van soorten in de avicultuur. Valkerij kan en mag tegenwoordig terecht uitsluitend worden gepraktiseerd met in gevangenschap geboren vogels. Het sinds een aantal jaren succesvolle
broed- en kweekproces met een tiental koppels uilen, havikachtigen en valken kan binnenkort dankzij de camerabewaking middels monitors vanuit de bezoekersaccommodatie of valkenkamer live gevolgd worden.
Werkveld 6

Recreatie:

7. Educatieve demonstraties. Jachtdemonstraties van ongeveer 1,5 uur, waarbij in groepsverband kennis kan worden gemaakt met het jachtbedrijf, de jacht middels fret, hond en de diverse soorten vogels in de vrije vlucht en bij de toeschouwer op de vuist. De doelgroepen zijn hier vrijetijdsbesteders zoals (natuur) liefhebbers uit de omgeving en toeristen in West-Brabant. Verder groepen van bedrijven, verenigingen, scouting, familiefeesten, serviceclubs, personeelsuitstapjes, scholen enz..
Werkveld 3Werkveld 5
 

 
Copyright © Valkerijcentrum Schijf - 2012